Hemen zaude

Plan Especial de Rehabilitación del Casco Histórico

EDICTO

2014ko maiatzaren 23ko saioan, hau erabaki zuen udalbatza honek: onartzea, hasieran, Eltziegoko Hirigune Historikoa Berritzeko Plan Bereziaren BERRIKUSPENA eta urtebetez baimen gehiago ez ematea. Hirigune Historikoa Berritzeko Plan Bereziak proposatzen duen hirigintzako araubideak egun indarrean den Plana aldatzea eragingo duen alor, lursail, orube eta abarretan izango du eragina eta indarraldia baimenen etenaldi horrek. Honenbestez, egungo araubidea oinarri duten baimenak eman daitezke, betiere plangintza berriaren zehaztapenak betetzen badituzte, Hirigintzako Plangintza Arautegiaren 120. artikuluari jarraikiz.

Eta hala jakinarazten dugu, EAEko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 85., 90., 102. eta 104. artikuluek xedatutakoari jarraikiz. Berrogeita bost egun baliodunez egongo da herritarren eskura informazio hori, ediktu hau ALHAOn argitaratzen den egunaren biharamunetik zenbatzen hasita. Tarte horretan, espediente hau azter dezakete interesdunek, eta egoki deritzeten alegazioak aurkeztu, alkateari zuzendutako idazki baten bidez.

 Eltziegon, 2014ko maiatzaren 27an. Alkateak, Luis Aldazabal Ruiz de Viñasprek.

Este Edicto permanece expuesto al público en el Tablón de Edictos de esta Corporación, en el BOTHA nº 63 de fecha 06/06/2014 y en el periódico “El Correo” del 10/06/2014; pueden presentar alegaciones u observaciones sobre este asunto hasta el miércoles día 23 de julio de 2014.

Textos

18.04.2014

Revisión PERHI - Estudio económico - abril 2014

Descargar (PDF - 0.36Mb.)

11.04.2014

Revisión PERHI - Memoria - 1/2 (abril 2014)

Descargar (PDF - 3.47Mb.)

11.04.2014

Revisión PERHI - Memoria - 2/2 (abril 2014)

Descargar (PDF - 4.92Mb.)

11.04.2014

Revisión PERHI - Normativa (abril 2014)

Descargar (PDF - 0.75Mb.)

Planos

07.08.2019

Clasificación de manzanas

Descargar (PDF - 1.22Mb.)

07.08.2019

Delimitación ortofoto

Descargar (PDF - 3.96Mb.)

07.08.2019

Usos de la edificación

Descargar (PDF - 1.18Mb.)

07.08.2019

Alineación

Descargar (PDF - 1.43Mb.)

07.08.2019

Formas de intervención

Descargar (PDF - 2.14Mb.)

07.08.2019

Gestión

Descargar (PDF - 1.83Mb.)

07.08.2019

Ordenación de espacios libres

Descargar (PDF - 0.90Mb.)

07.08.2019

Acabados de pavimentación

Descargar (PDF - 1.12Mb.)

07.08.2019

Red viaria

Descargar (PDF - 1.05Mb.)

07.08.2019

Formas de actuación

Descargar (PDF - 0.97Mb.)

07.08.2019

Plan de etapas

Descargar (PDF - 0.95Mb.)

Fichas

07.08.2019

MANZANA 01 - 03

Descargar (PDF - 4.89Mb.)

07.08.2019

MANZANA 04

Descargar (PDF - 5.25Mb.)

07.08.2019

MANZANA 5 y 6 - parte 1

Descargar (PDF - 5.64Mb.)

07.08.2019

MANZANA 5 y 6 - parte 2

Descargar (PDF - 4.44Mb.)

07.08.2019

MANZANA 5 y 6 - parte 3

Descargar (PDF - 4.83Mb.)

07.08.2019

MANZANA 5 y 6 - parte 4

Descargar (PDF - 4.12Mb.)

07.08.2019

MANZANA 7 y 8- parte 1

Descargar (PDF - 4.85Mb.)

07.08.2019

MANZANA 7 y 8- parte 2

Descargar (PDF - 3.73Mb.)

07.08.2019

MANZANA 7 y 8- parte 3

Descargar (PDF - 5.26Mb.)

07.08.2019

MANZANA 9 y 10 parte 1

Descargar (PDF - 5.13Mb.)

07.08.2019

MANZANA 9 y 10 parte 2

Descargar (PDF - 5.22Mb.)

07.08.2019

MANZANA 9 y 10 parte 3

Descargar (PDF - 4.72Mb.)

07.08.2019

MANZANA 11

Descargar (PDF - 2.96Mb.)

07.08.2019

MANZANA 12

Descargar (PDF - 4.65Mb.)

07.08.2019

MANZANA 13 y 14 - parte 1

Descargar (PDF - 5.04Mb.)

07.08.2019

MANZANA 13 y 14 - parte 2

Descargar (PDF - 6.78Mb.)

07.08.2019

MANZANA 15

Descargar (PDF - 4.71Mb.)

07.08.2019

MANZANA 16 - parte 1

Descargar (PDF - 4.71Mb.)

07.08.2019

MANZANA 16 - parte 2

Descargar (PDF - 5.91Mb.)

07.08.2019

MANZANA 17 y 18 - parte 1

Descargar (PDF - 5.57Mb.)

07.08.2019

MANZANA 17 y 18 - parte 2

Descargar (PDF - 5.36Mb.)

07.08.2019

MANZANA 17 y 18 - parte 3

Descargar (PDF - 5.19Mb.)

07.08.2019

MANZANA 17 y 18 - parte 4

Descargar (PDF - 6.16Mb.)

07.08.2019

MANZANA 17 y 18 - parte 5

Descargar (PDF - 6.14Mb.)

07.08.2019

MANZANA 17 y 18 - parte 6

Descargar (PDF - 4.02Mb.)

07.08.2019

MANZANA 17 y 18 - parte 7

Descargar (PDF - 3.85Mb.)

08.08.2019

MANZANA 17 y 18 - parte 8

Descargar (PDF - 4.67Mb.)

08.08.2019

MANZANA 19 y 20 - parte 1

Descargar (PDF - 6.77Mb.)

08.08.2019

MANZANA 19 y 20 - parte 2

Descargar (PDF - 4.35Mb.)

08.08.2019

MANZANA 19 y 20 - parte 3

Descargar (PDF - 4.61Mb.)

08.08.2019

MANZANA 21 - parte 1

Descargar (PDF - 4.46Mb.)

08.08.2019

MANZANA 21 - parte 2

Descargar (PDF - 5.82Mb.)

08.08.2019

MANZANA 21 - parte 3

Descargar (PDF - 5.55Mb.)

08.08.2019

MANZANA 21 - parte 4

Descargar (PDF - 4.29Mb.)

08.08.2019

MANZANA 21 - parte 5

Descargar (PDF - 3.87Mb.)

08.08.2019

MANZANA 22 y 23 - parte 1

Descargar (PDF - 4.35Mb.)

08.08.2019

MANZANA 22 y 23 - parte 2

Descargar (PDF - 5.91Mb.)

08.08.2019

MANZANA 22 y 23 - parte 3

Descargar (PDF - 6.77Mb.)

08.08.2019

MANZANA 24 - parte1

Descargar (PDF - 3.69Mb.)

08.08.2019

MANZANA 24 - parte2

Descargar (PDF - 4.40Mb.)

07.08.2019

MANZANA 24 - parte3

Descargar (PDF - 4.03Mb.)

08.08.2019

MANZANA 24 - parte 4

Descargar (PDF - 6.99Mb.)

08.08.2019

MANZANA 24 - parte 5

Descargar (PDF - 6.95Mb.)

08.08.2019

MANZANA 25

Descargar (PDF - 6.83Mb.)

08.08.2019

MANZANA 26 - parte 1

Descargar (PDF - 4.77Mb.)

08.08.2019

MANZANA 26 - parte 2

Descargar (PDF - 4.48Mb.)

08.08.2019

MANZANA 27 - parte 1

Descargar (PDF - 5.46Mb.)

08.08.2019

MANZANA 27 - parte 2

Descargar (PDF - 6.06Mb.)

08.08.2019

MANZANA 27 - parte 3

Descargar (PDF - 3.73Mb.)

08.08.2019

MANZANA 27 - parte 4

Descargar (PDF - 6.45Mb.)

08.08.2019

MANZANA 28-31 parte 1

Descargar (PDF - 6.84Mb.)

08.08.2019

MANZANA 28-31 parte 2

Descargar (PDF - 6.53Mb.)

08.08.2019

MANZANA 28-31 parte 3

Descargar (PDF - 3.81Mb.)

08.08.2019

MANZANA 28-31 parte 4

Descargar (PDF - 6.05Mb.)

08.08.2019

MANZANA 28-31 parte 5

Descargar (PDF - 4.36Mb.)